Болотбаев Каримбек Болотбаевич

Заведующий лабораторией

Билими

Билими Жогорку, 1970-жылы ОМПИнин физика-математикалык факультетинин математика адистигин артыкчылык диплому менен бүтүргөн.

Иш тажрыйбасы 1970-1980-жылдары Фрунзедеги политехникалык институтунун (ФПИ) жогорку математика кафедрасынын окутуучусу.

1980-1981-жылдары – Казак ССРнин сейсмология илим-изилдөө институтунун илимий изилдөөчүсү.

1981-жылдын сентябрынан 1983-жылдын 31-декабрына чейин ФПИнин жогорку математика кафедрасынын аспиранты.

1984-1993-жылдары ФПИнин колдонмо математика кафедрасынын ага окутуучусу, доценти.

1993-2000-жылдары ЖАМУнун жогорку математика кафедрасынын башчысы жана доценти.

2000-2009-жылдары ЖАМУнун алгебра жана анализ кафедрасынын башчысы жана доценти. Ал эми 2003-жылдын 28-февралынан баштап ушул кафедранын башчысы жана профессорунун милдетин аткаруучу.

2009-жылдын 1-сентябрынан, 2013-жылдын сентябрына чейин ЖАМУнун жогорку математика кафедрасынын башчысы жана профессору, ал эми 2013-жылдын 3-сентябрынан баштап азыркы мезгилге чейин жогоруда аталган кафедранын профессору.

1997–2003-жылдары ЖАМУнун тендердик комиссиясынын төрагасы.

1997-2004–жылдары ЖАМУнун кайра даярдоо жана кадырлардын квалификациясын жогорулатуу факультетинин деканы.

2004-жылдын 24-октябрынан 2015-жылдын октябрына чейин ЖАМУнун кесиптик кошундар митетинин төрагасы.

ЖОЖдордогу пелагогикалык иш стажы 45 жыл.

2016-жылдын 1-октябрынан баштап ушул мезгилге чейин Бишкек техниеалык колледжинин усулчусу жана лабораторияларынын башчысы болуп эмгектенип келе жатат.

Илимий даражасы, илимий наамы, атайын наамы

Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, профессордун м.а., ЖАМУнун эгек сиъирген кызматкери.

Илимий изилдөөлөрүнүн аймагы

Деформациялануучу катуу заттардын механикасындагы жана суюктуктардын динамикасындагы түрдүү маселелердин чыгарылыштарынан келип чыгуучу төртүнчү тартипке чейинки жекече туундуларды камтыган дифференциальдык теъдемелерди жана алардын системаларынын аналитикалык чыгарылыштары. Студенттердин өз алдынча иштөөлөрүнүн көлөмүн негиздөө жана математикалык моделдештирүү, баа коюнун системалары жана окутуунун технологиялары.

Публикациялары

45 илимий-методикалык эмгектерди, алардын ичинде бир маселелер жыйнагын, бир катарлардын теориясы боюнча кыргыз тилиндеги лекциялардын кониспектисин, 14 усулдук колдонмолорду, 25 илимий статияларды жана министрликтин грифи менен жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн кыргыз тилинде жазылган 3 окуу китебин («Сызыктуу алгебра жана аналитикалык геометрия» – Ташкент 2002, «Катарлардын теориясы» – Ташкент 2002, «Вектордук жана тензордук анализдин элементтери» – Жалал-Абад 2002) жана 1 окуу куралын «Численные методы» басмадан жарыка чыгарган.

Педагогикалык ишмерди

ЖАМУнун жогорку математика кафедрасынын башчысы жана профессорунун милдетин аткарып келген. Комплекстик өзгөрмөлөрдүн функцияларынын теориясы, дифференциалдык жана интегралдык теңдемелер, операциондук эсептөөлөр, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, математикалык анализ, жогорку математиканын атайын семинары курстарынан жана адистикке киришүүдөн лекцияларды окуган. БТКанын усулчусу жана лабораторияларынын башчысы.

Сыйлыктары

–КРнын ББжИМнин «Адак Грамотасы» (1994);

–«Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги»төш белгиси менен 1996-жылы;

-«КРнын туризим, спорт жана жаштар саясаты боюнчаМамлекеттик Комитетинин Грамотасы» менен 2004-жылы;

— И.Разаков атындагы Кыргыз Улуттук техникалык университетинин «Ардак Грамотасы» менен 2007-жылы;

–«КРнын билим жана илим профсоюздук кыймылынынотличниги» төш белгиси менен 2008-жылы;

-Кыргызстан профсоюздарынын федеациясынын «Ардак Грамотасы» менен 2010-жылы сыйланган.

Коомдук ишмердуулугу

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ардактуу профессору,

БТКанын педагогикалык кеъешинин мүчөсү болуу менен бирге

колледждин коомдук иштерине активтуу катышып келүүдө..

Проектерде иштоо тажрыйбасы

Азиялык Банкынын Социалдых Сектор Бөлүмүнүн Комиссиясынын чечиминин негизинде 2002-2003-окуу жылында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдында

Билим беруу Секторун Проектисинин (ПРСО) КС 1555- KGZ (SF) LCTD-2 нин окуу иштери боюнча Координатору болуп иштеген.

Контакты

**
Авторизация
*
*
Генерация пароля